Hvem er AIRGREEN.PRO

Energibesparende løsninger inden for tekniske installationer

Velkommen til AIRGREEN.PRO

AIRGREEN.PRO er en virksomhed, der specialiserer sig i at levere energibesparende løsninger inden for tekniske installationer i bygninger ved hjælp af den nyeste teknologi. Vores mål er at hjælpe vores kunder med at reducere energiforbrug, optimere drift og samtidig bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Gennem vores tætte samarbejde med entreprenante og teknologiske samarbejdspartnere, er vi i stand til at levere innovative og skræddersyede løsninger til vores kunder.

Cropped view of globe in female hands on green background, earth day concept

Ét af de vigtigste mål er Danmarks Klimamål for 2030.

Energimålene i Danmark

Danmark har ambitiøse mål for at nedbringe energiforbruget og fremme energieffektiviteten.

Med Klimamålet for 2030 har Danmark forpligtet sig til at reducere de nationale drivhusgasemissioner med 70% i 2030, sammenlignet med niveauet i 1990.

Energibesparelser spiller en afgørende rolle i at opnå klimamålet. Ved at mindske energiforbruget reduceres CO2-udledningen.

Ventilationssystemer omfattes af begrebet HVAC-systemer, som typisk udgør 25% af bygningers samlede energiforbrug. HVAC-systemer har derfor en stor andel af drivhusgasemissioner fra bygninger.

0

%

Reducering af drivhusgasemissioner i 2030

0

%

Af bygningers samlede energiforbrug udgøres typisk af HVAC-systemer