Energikonceptet ESP Elektrostat filtre

Kontakt os

Kontakt AIRGREEN.PRO for at få mere information om, hvordan vores energibesparende løsninger, baseret på den nyeste teknologi, kan hjælpe med at optimere energiforbruget og opnå en mere bæredygtig fremtid – uden at din virksomhed skal finansiere investeringen.

Ønsker I at skubbe jeres energibesparelser til nye højder? AIRGREEN.PRO præsenterer en banebrydende løsning! Vores ekspertise ligger i at erstatte konventionelle posefiltre i dine ventilationsaggregater med avancerede elektrostatfiltre. Denne innovative tilgang ikke kun forbedrer luftkvaliteten, men reducerer også dramatisk energiforbruget og dit CO2-aftryk. Ved at træffe dette skifte investerer du i en grønnere fremtid og opnår samtidig en økonomisk gevinst, der allerede har effekt på kort sigt. Vores team er parat til at skræddersy denne miljøvenlige opgradering på jeres ventilationsanlæg. Tag det første skridt mod en mere bæredygtig fremtid – kontakt os for at begynde energioptimeringen og CO2-reduktionen!

Energibesparelse på 25% eller mere!

AIRGREEN.PRO tilbyder at integrere energikonceptet ESP i eksisterende ventilationsaggregater med traditionelle posefiltre.

ESP er et kendt filtreringsprincip – videreudviklet, så det nu også kan anvendes i komfortventilationsanlæg.

ESP-filtersystemet har et væsentligt mindre tryktab på kun 10–15 Pa. En stor forskel i forhold til traditionelle posefiltre med et tryktab på 60-250 Pa.

Ved udskiftning til ESP opnås en mærkbar reduktion i elforbruget samt en væsentlig reduktion i CO2-aftrykket.

Med det lavere driftstryk vil der kunne opnås en samlet energibesparelse på 25% eller mere på et ventilationsaggregat, afhængigt af hvilken type posefilter, der skal erstattes.

Levetiden på ESP filtre svarer til selve ventilationsaggregatet. Filtrene skal derfor aldrig skiftes, men blot renses – hvilket nemt håndteres i teknikrummet ved aggregatet.

Ud over energibesparelsen ved det reducerede energiforbrug, er der ligeledes en mærkbar reduktion i vedligeholdelsesomkostningerne, da der i fremtiden ikke skal indkøbes nye filtre.

I forbindelse med installation af ESP medfølger et sensorsystem, som sikrer løbende målinger af luftkvaliteten efter filtrering. Hermed får man en registrering af luftkvaliteten samt en varsling om, hvornår filtrene skal rengøres.

ESP pakke

AIRGREEN.PRO tilbyder en samlet pakke, hvor der indgår udskiftning af jeres eksisterende filtre til ESP, installation af sensorsystemet samt løbende servicering af jeres nye ESP og sensorsystemet.

Fordelen ved at samle det hele i en samlet pakke er, at de sædvanlige serviceydelser vedrørende ventilationssystemet, bliver reduceret til et minimum.

Finansierings pakke

Udover at håndtere levering, installation, el-tilslutning og vedligeholdelse, tilbyder AIRGREEN.PRO også finansiering af ESP-projekter ved hjælp af de penge, der spares på elregningen. Denne løsning betyder, at virksomheden ikke behøver at finde ekstra midler i budgettet, men i stedet kan bruge den månedlige energibesparelse som betaling for investeringen.

På denne måde har virksomheden ingen omkostninger ved at integrere det nye ESP filterkoncept, der sikrer en langsigtet, mere miljøvenlig og energioptimal løsning.

Bedre bortfiltrering af vira og pollen

ESP har en filtreringsgrad svarende til E11, hvilket betyder at indblæsningsluften i bygningen har en væsentlig højre renhed. Partikler som pollen og vira (Covid, Influenza ol.) fanges i filteret.

Risiko for overførsel af vira i genvindingen er bortelimineret, hvormed risikoen for smittespredning via ventilationsanlægget er væk.

ESP vil desuden fungere som forfiltrering for HEPA-filtre og kulfiltre. Denne type filtre får dermed en betydelig længere levetid og omkostninger til test, udskiftning med mere, reduceres væsentligt.

Næste skridt

Vores eksperter i AIRGREEN.PRO vil gerne præsentere konceptet for dig og dine kollegaer. Mødet vil foregå i jeres virksomhed, så vi kan få et overblik over jeres ventilationssystem og præsentere hvordan konceptet med ESP kan implementeres og evt. finansieres.

Se præsentationen og sæt fokus på energibesparelser og nedbringelse af CO2-aftryk.

Kontakt os

Kontakt AIRGREEN.PRO for at få mere information om, hvordan vores energibesparende løsninger, baseret på den nyeste teknologi, kan hjælpe med at optimere energiforbruget og opnå en mere bæredygtig fremtid – uden at din virksomhed skal finansiere investeringen.